Ganslandts liv

Ovan, ett bevis på Ganslandtarnas teater- och musikintresse.